Warunki użytkowania • Odcisk

Impressum i ochrona danych
Za zawartość serwisu odpowiada:

Anna M. Głowacka
Główna ulica 117
55120 Moguncja
ag@putzduo.de
www.putzduo.de

Telefon:
+49 (0) 6131 58 68 69 5
Mobilny:
+49 (0) 176 31 50 59 31

Zastrzeżenie - Ogólne informacje o stronie internetowej

1. Treść oferty internetowej
Firma putzduo, zwana dalej autorem, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, o ile nie istnieje dająca się udowodnić wina umyślnego lub rażącego niedbalstwa natury ze strony obecnego autora.
Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji.

2. Referencje i linki
Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt oraz treść stron, do których prowadzą łącza/powiązania. W związku z tym niniejszym wyraźnie dystansuje się on od wszelkich treści na wszystkich połączonych/powiązanych stronach. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na naszej stronie internetowej, jak również wpisów osób trzecich w stworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Wyłączną odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z korzystania lub niekorzystania z takich informacji, ponosi wyłącznie dostawca strony, do której następuje odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych
Autor stara się przestrzegać praw autorskich do wykorzystanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów we wszystkich publikacjach, wykorzystywać stworzone przez siebie grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub wykorzystywać nielicencjonowane grafiki, dokumenty dźwiękowe, materiały wideo sekwencje i teksty. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności danego zarejestrowanego właściciela. Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

4. Polityka prywatności
preambuła
putzduo (zwane dalej putzduo) bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych i przestrzega przepisów prawnych dotyczących ochrony danych, w szczególności federalnej ustawy o ochronie danych i ustawy o telemediach.
Poniższe oświadczenie zawiera przegląd tego, w jaki sposób putzduo gwarantuje ochronę Twoich danych oraz jakiego rodzaju dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane do jakich celów.
Możesz odwiedzić naszą stronę internetową https://putzduo.de bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
Dane osobowe są zbierane, jeśli podasz je nam w ramach zamówienia. Jeśli składasz zamówienie w putzduo, putzduo zbiera następujące dane osobowe za pomocą maski rejestracyjnej lub formularza: nazwa firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres, adres e-mail, numer telefonu. putzduo gromadzi, przetwarza i wykorzystuje te dane osobowe w celu realizacji zawartej z Państwem umowy i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu. Ponadto, za Twoją zgodą, putzduo zbiera i przechowuje Twój adres IP w związku z czasem danego procesu użytkowania, a także inne dane osobowe, które podałeś przy dokonywaniu rezerwacji po zakończeniu danego procesu użytkowania w ramach zamówienia w celu ochrony przed oszustwami i przekazuje je W przypadku nieuczciwej działalności przekazują je stronom trzecim (np. policji, firmom telekomunikacyjnym) w celu wyegzekwowania roszczeń wobec Ciebie.
Na żądanie otrzymają Państwo w każdej chwili bezpłatną informację o przechowywanych danych osobowych na Państwa temat, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przechowywania danych. Jeśli nie składasz wniosku osobiście na miejscu, prześlij putzduo kopię swojego dokumentu tożsamości ze zdjęciem wraz z wnioskiem. W kopii możesz zaczernić te dane, które nie są absolutnie niezbędne do zweryfikowania Twojej tożsamości przez putzduo. W ten sposób możesz pomóc w zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich do Twoich danych osobowych.
W każdej chwili możesz bezpłatnie odwołać swoją zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W każdej chwili możesz również bezpłatnie zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych. Prosimy o kontakt z putzduo pocztą, faksem lub e-mailem. Gdy obowiązek ustanie, Twoje dane osobowe zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania i usunięte po wygaśnięciu przepisów prawa podatkowego i handlowego, chyba że wyraźnie wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych.
Przekazywanie danych osobowych
putzduo nie przekazuje Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na przekazanie lub putzduo jest prawnie lub sądowo zobowiązany do przekazania danych osobowych lub osoby trzecie są partnerami umownymi putzduo, którzy wykorzystują je do realizacji umowy (np. przetwarzanie płatności, rozpoznawanie dokumentów). Przekazywanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim jest ograniczone do zakresu niezbędnego do realizacji umowy.
ochrona danych
Podejmowane są środki techniczne w celu ochrony Twoich danych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem przez nieupoważnione osoby trzecie. Środki te polegają na wykorzystaniu serwerów w Niemczech (Frankfurt a. M.), które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, przeprowadzają szyfrowanie SSL i regularnie tworzą kopie zapasowe w celu zabezpieczenia Twoich danych. Jednak putzduo zwraca uwagę, że pełna ochrona przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami jest niemożliwa.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Korzystanie z wtyczek Facebooka
Na naszej stronie internetowej zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” („Lubię to”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Kiedy odwiedzasz nasze strony, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk Facebooka „Lubię to”, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz powiązać zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://de-de.facebook.com/policy.php
Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z kontem użytkownika Facebooka, wyloguj się z konta użytkownika Facebooka.
Korzystanie z Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie aktywowana jest anonimizacja adresu IP, dzięki czemu Twój adres IP jest wcześniej skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.
Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Korzystanie z Twittera
Na naszych stronach zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji „Re-Tweet”, odwiedzane strony internetowe są łączone z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Dane te są również przesyłane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twittera. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Twittera pod adresem https://twitter.com/privacy. Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności na Twitterze w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.
Korzystanie z Dropboxa
Nasza aplikacja daje Ci możliwość połączenia z Twoim Dropbox w celu łatwiejszej synchronizacji rachunków. Ta usługa jest świadczona przez Dropbox Inc., 185 Berry Street, Ste 400, San Francisco, CA 94107, USA. Podczas korzystania z Dropbox obowiązują wytyczne dotyczące ochrony danych Dropbox, do których można uzyskać dostęp pod adresem https://www.dropbox.com/de/privacy.
Korzystanie z ABBYY Cloud OCR SDK
W celu odczytania informacji o paragonie (rozpoznanie paragonu), przesłane przez użytkownika dokumenty są przesyłane do firmy partnerskiej ABBYY. Rachunki są przetwarzane w centrach danych w Dublinie (Irlandia) i Amsterdamie (Holandia) i usuwane z serwerów firmy ABBYY po jednym dniu.
Zasady ochrony danych firmy ABBYY, dostępne pod adresem http://www.abbyy.com/privacy/, mają zastosowanie do korzystania z usługi rozpoznawania dokumentów. Więcej informacji na temat opartej na chmurze usługi rozpoznawania paragonów firmy ABBYY można również znaleźć na stronie https://abbyy.technology/en:products:cloud-ocr:faq.

5.Ciasteczka
Niektóre ze stron internetowych wykorzystują tzw. pliki cookies. Ciasteczka nie wyrządzają szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.
Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.
Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona.

6. Formularz kontaktowy
Jeżeli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

7. Ważność niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na tę stronę. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, przestały lub nie w pełni odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona.
Źródła
Wyłączenie odpowiedzialności eRecht24, oświadczenie o ochronie danych na Facebooku, warunki Google Analytics, oświadczenie o ochronie danych na Twitterze, oświadczenie o ochronie danych PayPal, imprint Adyen, wytyczne dotyczące ochrony danych Dropbox, wytyczne ABBYY dotyczące ochrony danych